Skip to content

Zoologiska Museet i Lund

23 februari 2009

Sydsvenskan rapporterar att Zoologiska Museet i Lund ligger illa till, samlingarna skall flyttas till moderna lagerlokale vilket är bra men risken är stor att utställningen monteras ner 2011 – och detta antagligen för gott.

Flytten innebär bland annat att den mest spektakulära delen av samlingarna – de stora monterade skeletten – kommer att packas ner.  Zoologiska museet vid Lunds Universitet har ca 10 miljoner föremål i sina samlingar, huvudsakligen insekter och andra evertebrater (ryggradslösa djur). De flesta djuren kommer från Skandinavien, men det finns också omfattande samlingar från stora delar av övriga världen, bland annat ryms prover på djur från Öresund som är tagna med jämna mellanrum sedan mitten av 1800-talet. Utställningen tillkom i början av förra seklet och har ett kulturhistoriskt värde.

Museet hyser dock en förhoppning är att utställningssalen ska få finnas kvar.

Ett besök på museet rekommenderas och skynda 2011 kommer snart!

Zoologiska Museet i Lund hemsida.

Det är tråkigt när museer stänger/magasineras, dels försvinner en bit vetenskapshistoria dels blir samlingarna mer svårtillgängliga. Just möjligheten att se och låta sig fascineras av samlingarna tror jag är en grundbult till förståelsen för vårt ämne men det ger också oss själva möjligheten att studera skelettens sammansättning och benens förhållande till varandra samt möjligheten att gå från fragmentens värld till att kunna illustrera en helhet.

Tack till Claes Pettersson vid Jönköpings läns museum

Magnus Reuterdahl/Osteologiska Föreningen

2 kommentarer
 1. 26 februari 2009 9:29

  Rädda utställningarna! Jag tror att museernas möjlighet att kunna visa upp autentiska objekt kommer att bli viktigare och viktigare. Allt går att datoranimera, det går att göra modeller av dinosaurier som går tillsammans med människor (!), men de autentiska objekten är… kunskap. Museerna kan bli en populärvetenskapens Popperianska verktyg, allmänheten måste kunna få se kunskapens fundament med egna ögon.

  Vikten av samlingarna kan diskuteras. Forskningen tar olika vägar under olika tider. Risken är stor att samlingarna successivt rustas ner när utställningarna försvunnit. Det som inte efterfrågas och bara kostar pengar ligger risigt till i dagens universitetsvärld. Men var hade Svante Pääbo hittat Neanderthal-DNA om benbitarna slängts?!?

 2. ostfor permalink*
  26 februari 2009 11:24

  Utställningarna är viktiga både för att visa upp de som är allmänt intresserade och för oss som arbetar med dem. Jag hoppas att du har rätt i att de autentiska objekten får en renässans och att museerna ses som de viktiga kultur- och vetenskapsbärare de är, även av politikerna.

  Ur vår synvinkel är samlingarna viktiga kanske just eftersom att representerar en kunskapsbank vilket gör att även då forskningen hittar nya vinklar blir de gamla materialen viktiga, t ex rörande fallet med Neanderthal-DNA. Men du har rätt i att samlingarna hotas i samband med nedläggning/nedmontering av utställningar och museer och risken är att tillgängligheten till dem kraftigt försvåras och att de därför i längden ses som ”onödiga kostnader”.

  Magnus Reuterdahl

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: