Skip to content

Skandinaviska fynd av istidsdjur

24 maj 2009

Innan istiden bredde istundran eller mammutstäppen ut sig över Sydskandinavien, därför finner vi ibland rester av den fauna och de djur som levde på denna, majoriteten av fynden kommer från Danmark men det finns också en hel del i Sverige där det nordligaste återfinns i Ramsele (ett mammutfynd). På denna tundra var klimatet kallt och stora områden tjälade, vegetationen bestod mestadels av gräs, örter, mossor, lavar, enstaka träd och dungar. Detta gav ett speciella ekologiska villkor; mycket ljus och lite skugga, ett kallt klimat, nästan humusfri mineraljord och mark som var i ständig rörelse pga. frostens inverkan. Bland växterna fanns trift, korgblommiga växter så som malört, grodblad, starrarter, solvändor, mållor, fjällbjörk, låga videarter och havtorn m fl. Bland djuren finns bevis för mammut, ullhårig noshörning, stäppvisent, ren, myskoxe och jättehjort samt rovdjur som varg, järv, fläckig hyena och grottlejon. Det fanns också gnagare, t ex murmeldjur och sisel.

Fynden

I Danmark finns minst ett 130-tal fyndorter och i Sverige ett 30-tal av mammut, det finns också enstaka fynd av myskoxe, älg och ren.

Det yngsta mammutfyndet i Sverige är från Lockarp utanför Malmö är daterat till 13500 BP och Danmark från ungefär samma tid.

Vad gäller ullhårig noshörning finns inga kända fynd i Sverige. Lunda professorn Sven Nilsson antydde dock på 1800-talet i en föreläsningsserie för kungafamiljen att han hade sådana i sin ägo.

Ett annat djur i megafaunan är Jättehjorten (Megaloceros giganteus), det finns minst sex fynd från Sverige varav det mest praktfulla är fällhornet från Östra Grevie i Skåne; hornet är 1,6 meter långt och väger närmare 40 kg.

Dessa uppgifter är hämtade ur Från mammutstäpp till kohage; Djurens historia i Sverige av R. Liljegren & P. Lagerås från 1993 sedan dess har ytterligare genomgångar av benmaterialen gjorts och kanske också ytterligare något fynd.

För att få mer information om jättekäften från Nottebäcks kyrka har jag sänt ett mail till församlingen för att se om de vet något mer om dess öde.

Magnus Reuterdahl

Annonser
One Comment

Trackbacks

  1. Jättekäften i Nottebäck; Uppdatering! « Osteologiska föreningen

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: