Skip to content

Kallelse till Osteologiska föreningens årsmöte 2010

27 december 2009

Kallelse till Osteologiska föreningens årsmöte

Tid: lördag den 13 februari, kl. 10-12

Plats: Osteologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Årsmöte enligt nedanstående föredragningslista (endast medlem som betalat årsavgift för 2009 har rösträtt)

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötets ordförande och sekreterare.
 6. Val av två justeringspersoner.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelse för 2010: ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter samt suppleant.
 11. Val av revisor och revisorssuppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av årsavgift för 2010.
 14. Årsmötet 2011.
 15. Eventuell konstituerande förändring i styrelsens sammansättning.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

I samband med årsmötet håller Osteologiska föreningen sitt årliga symposium. Detta sker i samarbete med osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. I år på temat däggdjur. Programmet och tidpunkter är i skrivande stund under utarbetande, men följande föredragshållare och ämnen är klara.

professor TORSTEIN SJØVOLD, Stockholms universitet.

Titel: ingen titel ännu, men ämnet är Hästar

docent LARS WERDELIN, intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Titel: Samevolution mellan människa och rovdjur i Afrika under 4 miljoner år.

Alla är varmt välkomna!

Osteologiska föreningens styrelse

Mer och uppdaterad information om symposiet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, senast den 15 januari. https://ostfor.wordpress.com

Information kommer även att sändas ut till medlemmarna via e-post.

Mvh

Styrelsen

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: