Hoppa till innehåll

Att stå på flera ben. En workshop om teoretisk osteoarkeologi

01 februari 2011

Att stå på flera ben  – Hur kritiska perspektiv kan berika osteoarkeologi

Osteoarkeologiska forskningslabortoriet (OFL) välkomnar till en heldags WORKSHOP om teoretisk osteoarkologi, lördagen den 9 april 2011, OFL, Stockholms universitet, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Inom svensk osteoarkeologisk forskning har ett stort intresse riktats mot metodologiska, diagnostiska och zoologiska aspekter. Detta har varit viktigt och det har resulterat i metodutveckling och en ökad kunskap om olika biologiska förhållanden. Risken finns emellertid att osteologers kunskap förminskas, förvrängs eller tappas bort om inte även osteologer engagerar sig i den nutida arkeologiska teoridiskursen. En ökad förståelse för hur resultat från skelettsamlingar kan tolkas, eller i värsta fall, misstolkas, kan därför göra att de som är verksamma inom fältet uppmärksammar värdeladdade termer relaterade till analyserna. En annan viktig aspekt är de ökade möjligheter till alternativa tolkningar av osteologiska resultat som erbjuds då forskaren försöker frångå ett sedan länge etablerat synsätt.

Syftet med denna workshop är att entusiasmera verksamma och blivande osteologer för nya teoretiska resonemang inom det humanistiska forskningsfältet. Målsättningen är att dagen ska inspirera till förnyat teoretiskt tänkande vid osteologiska analyser. Dagen kommer att ledas av FD Anna Källén och FD Ing‐Marie Back Danielsson som håller kursen ”Kritiska perspektiv” vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Under förmiddagen kommer de lyfta fram olika aspekter kring sociala kategorier som genus och etnicitet. Efter lunch följer gruppövningar och deltagarna kan aktivt diskutera varför osteoarkeologer ska bry sig om nya kritiska perspektiv.

Dagen är finansierad av Stiftelsen Lars Hiertas Minne

För mer information om hur du anmäler dig m.m.  WORKSHOP-inbjudan 3

Anna Kjellström, OFL via Osteologiska Föreningen

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: