Hoppa till innehåll

Kallelse till Osteologiska föreningens årsmöte den 12 februari 2011

01 februari 2011

Kallelse till Osteologiska föreningens årsmöte

OBS – Inget fysiskt möte kommer hållas – det kommer ske digitalt då inga anmälningar utanför styrelsen inkommit!

Vi ber om ursäkt att detta kommer ut något försenat, enligt stadgan, vi behöver dock hålla mötet innan den 15 februari. Om någon känner att mötet inte kan hållas den 12 februari ber vi er att inkomma med mail senast den 5 februari.

Vi söker också nya styrelsemedlemmar – eftersom den mesta av vår verksamhet idag sköts digitalt behöver man inte vara stationerad i Stockholm. Är du intresserad av att hjälpa till är du varmt välkommen! Skicka ett mail till of_nyheter[at]hotmail.com

Vi kommer inte att hålla ett föredrag i samband med årsmötet i år pga av logistiska problem, men hoppas kunna återkomma till det i vår.

Tid: lördag den 12 februari, kl. 10-12

Plats: Osteologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. (Kan komma att ändra – se detta inlägg – vi kommer också att skicka ut mail till er som är med på mailinglistan)

Årsmöte enligt nedanstående föredragningslista (medlemar som betalat årsavgift för 2010 har rösträtt)

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötets ordförande och sekreterare.
 6. Val av två justeringspersoner.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelse för 2011: ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter samt suppleant.
 11. Val av revisor och revisorssuppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av årsavgift för 2011.
 14. Årsmötet 2012.
 15. Eventuell konstituerande förändring i styrelsens sammansättning.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

Alla är varmt välkomna!

Anmälan obligatorisk – of_nyheter[at]hotmail.com

Osteologiska föreningens styrelse

Mer och uppdaterad information om symposiet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, senast den 15 januarihttps://ostfor.wordpress.com

Mvh

Styrelsen

%d bloggare gillar detta: