Hoppa till innehåll

Påminnelse: Föreläsningar om ben på Stockholms medeltidsmuseum

25 februari 2011

Glöm inte utställningen 800 kilo ben! – vad gamla djurben berättar på Stockholms medeltidsmuseum pågår 17 feb – 14 augusti. I samband med denna hålls ett antal utstyällningar, bland annat

2 mars kl 17.30

Medeltida sopor – benen från Helgeandsholmen berättar

om kosthåll och boskapsskötsel i staden

Föredrag med fil dr i historisk osteologi Maria Vretemark,

Västergötlands museum

 

16 mars kl 17.30

800 kilo ben – vad gamla djurben berättar

Specialvisning av utställningen, antikvarie Marit

Holgersson

 

23 mars kl 17.30

Människor i medeltida städer – vad säger benen?

Föredrag med fil dr i arkeoosteologi Anna Kjellström,

Stockholms universitet

Osteologiska föreningen genom Magnus Reuterdahl

 

Att stå på flera ben. En workshop om teoretisk osteoarkeologi

01 februari 2011

Att stå på flera ben  – Hur kritiska perspektiv kan berika osteoarkeologi

Osteoarkeologiska forskningslabortoriet (OFL) välkomnar till en heldags WORKSHOP om teoretisk osteoarkologi, lördagen den 9 april 2011, OFL, Stockholms universitet, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Inom svensk osteoarkeologisk forskning har ett stort intresse riktats mot metodologiska, diagnostiska och zoologiska aspekter. Detta har varit viktigt och det har resulterat i metodutveckling och en ökad kunskap om olika biologiska förhållanden. Risken finns emellertid att osteologers kunskap förminskas, förvrängs eller tappas bort om inte även osteologer engagerar sig i den nutida arkeologiska teoridiskursen. En ökad förståelse för hur resultat från skelettsamlingar kan tolkas, eller i värsta fall, misstolkas, kan därför göra att de som är verksamma inom fältet uppmärksammar värdeladdade termer relaterade till analyserna. En annan viktig aspekt är de ökade möjligheter till alternativa tolkningar av osteologiska resultat som erbjuds då forskaren försöker frångå ett sedan länge etablerat synsätt.

Syftet med denna workshop är att entusiasmera verksamma och blivande osteologer för nya teoretiska resonemang inom det humanistiska forskningsfältet. Målsättningen är att dagen ska inspirera till förnyat teoretiskt tänkande vid osteologiska analyser. Dagen kommer att ledas av FD Anna Källén och FD Ing‐Marie Back Danielsson som håller kursen ”Kritiska perspektiv” vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Under förmiddagen kommer de lyfta fram olika aspekter kring sociala kategorier som genus och etnicitet. Efter lunch följer gruppövningar och deltagarna kan aktivt diskutera varför osteoarkeologer ska bry sig om nya kritiska perspektiv.

Dagen är finansierad av Stiftelsen Lars Hiertas Minne

För mer information om hur du anmäler dig m.m.  WORKSHOP-inbjudan 3

Anna Kjellström, OFL via Osteologiska Föreningen

 

Stockholms medeltidsmuseum presenterar utställningen 800 kg ben

01 februari 2011

800 kilo ben! – vad gamla djurben berättar

Stockholms medeltidsmuseum

17 feb – 14 augusti

800 kilo ben är en utställning om vad djurben från arkeologiska utgrävningar kan berätta om livet i staden, om husdjur, jaktbyte och fiske. Om hur man tog tillvara allt ätbart från djuren och använde övriga delar till alla möjliga typer av föremål som skor, pälsfoder, tärningar, kammar, nålar, sländtrissor, flöjter.

800 kilo ben är en vandringsutställning producerad av Aboa Vetus & Ars Nova Museum i Åbo, Finland

Man kommer i samband med detta hålla ett antal föreläsningar, under titeln Onsdagsprogram, som kan vara intresse för alla som är intresserade av ben. Biljetterna kostar 40 :- och säljs i samband med föredragen/eller visning, de kan ej förbokas.

 

23 februari kl 17.30

800 kilo ben – vad gamla djurben berättar

Specialvisning av utställningen, antikvarie Frida Lindfors

 

2 mars kl 17.30

Medeltida sopor – benen från Helgeandsholmen berättar

om kosthåll och boskapsskötsel i staden

Föredrag med fil dr i historisk osteologi Maria Vretemark,

Västergötlands museum

 

16 mars kl 17.30

800 kilo ben – vad gamla djurben berättar

Specialvisning av utställningen, antikvarie Marit

Holgersson

 

23 mars kl 17.30

Människor i medeltida städer – vad säger benen?

Föredrag med fil dr i arkeoosteologi Anna Kjellström,

Stockholms universitet

 

30 mars kl 17.30

Dominikanernas konvent i Stockholm

Visning av Svartbrödraklostret med antikvarierna

Marit Holgersson och Frida Lindfors

OBS! Samling på järntorget. Biljetter säljs på plats i samband

med visningen.

 

27 april kl 17.30

Aktuell arkeologi i staden

Föredrag med arkeolog John Wändesjö, Stockholms stadsmuseum i medeltidsmuseets hörsal

 

Observera att detta är hela programmet och att inte alla föreläsningar med nödvändighet är kopplade till ben!

Kontrollera på Medeltidsmuseets hemsida för eventuella förändringar i programmet!

Magnus Reuterdahl/Osteologiska föreningen

 

Utlysning Lunds Universitet

01 februari 2011

Studiestöd för utbildning på forskarnivå vid området förhumaniora och teologiLunds universitet ledigkungör härmed följande 26 studiestöd för utbildning påforskarnivå med tillträdesdag den 1 september 2011.

1 studiestöd i historisk osteologi (referensnummer 121)

För upplysningar kontakta docent Torbjörn Ahlström. Institutionen för arkeologi och Antikens Historia, Lunds universitet. Torbjorn.Ahlstrom[at]ark.lu.se

Utlysning_studiestd_februari_2011

Mvh

Magnus Reuterdahl/Osteologiska Föreningen


Kallelse till Osteologiska föreningens årsmöte den 12 februari 2011

01 februari 2011

Kallelse till Osteologiska föreningens årsmöte

OBS – Inget fysiskt möte kommer hållas – det kommer ske digitalt då inga anmälningar utanför styrelsen inkommit!

Vi ber om ursäkt att detta kommer ut något försenat, enligt stadgan, vi behöver dock hålla mötet innan den 15 februari. Om någon känner att mötet inte kan hållas den 12 februari ber vi er att inkomma med mail senast den 5 februari.

Vi söker också nya styrelsemedlemmar – eftersom den mesta av vår verksamhet idag sköts digitalt behöver man inte vara stationerad i Stockholm. Är du intresserad av att hjälpa till är du varmt välkommen! Skicka ett mail till of_nyheter[at]hotmail.com

Vi kommer inte att hålla ett föredrag i samband med årsmötet i år pga av logistiska problem, men hoppas kunna återkomma till det i vår.

Tid: lördag den 12 februari, kl. 10-12

Plats: Osteologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. (Kan komma att ändra – se detta inlägg – vi kommer också att skicka ut mail till er som är med på mailinglistan)

Årsmöte enligt nedanstående föredragningslista (medlemar som betalat årsavgift för 2010 har rösträtt)

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötets ordförande och sekreterare.
 6. Val av två justeringspersoner.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelse för 2011: ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter samt suppleant.
 11. Val av revisor och revisorssuppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av årsavgift för 2011.
 14. Årsmötet 2012.
 15. Eventuell konstituerande förändring i styrelsens sammansättning.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

Alla är varmt välkomna!

Anmälan obligatorisk – of_nyheter[at]hotmail.com

Osteologiska föreningens styrelse

Mer och uppdaterad information om symposiet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, senast den 15 januarihttps://ostfor.wordpress.com

Mvh

Styrelsen

Osteologiska föreningen önskar god fortsättning

03 januari 2011

God fortsättning! Här kommer en liten sammanfattning om vad som hänt på bloggen under året. Aktiviteten har varit lit låg och det är något vi ska försöka förbättra under det kommande året. Vill du gästblogga/skriva eller om du har förslag på vi bör pålysa – seminarier, utställningar etc. Går det bra att kontakta oss via of_nyheter[at]hotmail.com

Mvh

Styrelsen

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Fresher than ever.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 4,600 times in 2010. That’s about 11 full 747s.

In 2010, there were 16 new posts, growing the total archive of this blog to 52 posts.

The busiest day of the year was January 12th with 64 views. The most popular post that day was Kvarlevor till salu.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were facebook.com, tingotankar.blogspot.com, arkeologiforum.se, sv.wikipedia.org, and sv.wordpress.com.

Some visitors came searching, mostly for osteologiska föreningen, osteologi, benbiten, anna kjellström, and ullhårig noshörning.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Kvarlevor till salu January 2010
2 comments

2

Tidskriften Benbiten February 2009
2 comments

3

Benbiten arkiv September 2009

4

Kontakt February 2009
10 comments

5

Vad är osteologi? February 2009

Osteologiska föreningen nu på Twitter

05 december 2010

Nu kan du följa Osteologiska föreningen på Twitter under namnet OFSverige.

Magnus Reuterdahl

Artiklar sökes

23 november 2010
tags:

Arbetet med Benbiten 2010/02 fortskrider – vi söker dock fler artiklar, notiser m.m. Har du något som du vill dela med dig av går det bra att skicka in material till oss t.o.m. den 31 december 2010.

Vi söker artiklar rörande ben; i historisk kontext, i arkeologisk kontext, på museum eller som diskussionsämne. Det kan röra boplatsmaterial, gravar, gravritualer, samlingar, insamlande, medicin eller något helt annat – det är upp till dig. har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via mail; of_nyheter( @ )hotmail.com

Som ni förstår har vi flyttat fram deadlinen och därmed också utgivningen pga förseningen med förra numret. Vår ambition är dock att numret ska komma ut under januari månad.

Vi söker också folk som kan tänka sig att sitta i nästa år styrelse, flera har suttit länge och det börjar bli dags att förnya styrelsen! Om ni är intresserade kan ni kontakta oss i styrelsen eller Sofia Prata (valberedningen).

Magnus Reuterdahl ordf. Osteologiska föreningen

 

Nu ligger benbiten i postens händer

05 oktober 2010

Efter många om och men är nu Benbiten nummer 01/2010 iväg skickad, till nästan alla. Några av er kommer att få vänta en vecka beroende på att jag inte fick med mig tillräckligt många nummer till Östersund, fler än jag trodde hade svarat på vår efterlysning av glömda inbetalningar. Tackar! Om ni inte fått numret som senast i början av nästa vecka får ni gärna höra av er.

Mvh

Magnus Reuterdahl, ordförande Osteologiska föreningen

Udda fynd; Benhattar

06 september 2010

Enligt People’s Daily nätupplaga har kinesiska arkeologer funnit vad som tolkas som förhistoriska hattar gjorda av ben i forntida gravar vid Tongliao City i inre Mongoliet. Detta är första gången man hittat hattar av ben. I området har man undersökt nästan 400 forntida gravar som är ca 4.500 år gamla, och hittat mer än 1.500 föremål av keramik, jade sten, horn och snäckskal. Den nyligen funna ”benhatten” satt på ett kranium och hade formen av en hatt/huvudbonad. Den är tillverkade av 15 eller 16 ”små” djurben. Totalt ska man ha hittat fyra kompletta ”benhattar”.

Osteologiska föreningen